אנו מציעים

במסגרת התכנית "ההיסטוריה היהודית בהבזק" מוצעות המצגות והתכניות האלו:

 

האירועים: מתודלוגיה לרכישת ידע בתולדות עם ישראל
פרטים נוספים...

 

המסורה: המסורה של תורה מדור לדור
פרטים נוספים...

 

העולם והיהודים: סקירת ההיסטוריה וההתפתחות העולמית , המראה את עלייתן ונפילתן של תרבויות אין-ספור בניגוד להישרדות היהודית, על הישגיה וגורלה
פרטים נוספים...

 

סיפורה של ארץ ישראל: ללמוד על מספר רב של פולשים ומתנחלים במשך הדורות בארץ האהובה ביותר
פרטים נוספים...

 

צעד קדימה: דגם העקיב של יהודים שמסרו את נפשם בשעת הצורך כדי להבטיח את הישרדות קהילותיהם ואת נצחיות העם היהודי
פרטים נוספים...

 

האירועים לצעירים: גרסה ייחודית של מצגת "האירועים" המיועדת לקהל צעיר יותר
פרטים נוספים...

 

תכניות לשבת: תכניות לשבת ולשבוע שיתאימו לקהל היעד הספציפי. התכניות כוללות הרצאות, מצגות וסדנאות
פרטים נוספים...

 

הדרכה למורים: שיעורים ומצגות למורים לרכישת כלי עזר להוראת ההיסטוריה היהודית, ללימודי יהדות וגם ללימודים כלליים
פרטים נוספים...