הדרכה למורים

אנו מגיבים לבקשות תמיכה מאנשי חינוך כדי לקדם לימוד וידע של ההיסטוריה היהודית לתלמידיהם – משימה קשה אפילו למורה מומחה.

הכשרת המורים שלנו נועדה להסביר את הרקע לחומר שבמצגות שלנו. החומר שנלמד את התלמידים במהלך הביקורים שלנו בבית הספר שלכם.

כדוגמה, בהכשרת המורים למצגת "האירועים" אנו מסבירים למה ההיסטוריה היא חשובה בכלל ולמה ההיסטוריה היהודית חשובה אף יותר – חלק מהסוגיות שמורים צריכים להיות מודעים להן כאשר מלמדים את ההיסטוריה של עם ישראל. אנו מציעים ספרים לקריאה נוספת כדי להרחיב את הידע של המורים על הנושא, ונותנים טיפים על איך לשפר את הישגי תלמידיהם באמצעות גישור על הפער בין נושאי לימודי יהדות לבין לימודיהם הכלליים.

מפגשים אלה אידיאליים בעבור כל המורים, ולא ספציפית למורים ללימודי יהדות בלבד.

אנחנו מוכנים תמיד ליצור חומר נוסף כדי להתאים אותו לצרכים של כל מוסד ומוסד.